اساسنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته

اساسنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته به دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهای عمومی

 جلسه 794 تاریخ 88/6/3 شماره ابلاغ 120/19257/8 تاریخ 88/8/23

مقدمه: در اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها و شهرستان‌ها به منظور استفاده بهینه از مشارکت وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها ، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای عمومی ، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته به آنها در دوره‌های تحصیلی پیش‌دبستانی ، ابتدایی ، راهنمایی تحصیلی ، متوسطه (نظری ، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش) و پیش دانشگاهی بر اساس قوانین و مقررات آموزش و پرورش تاسیس می‌گردند. اساسنامه این مدارس به شرح زیر خواهد بود :

فصل اول ـ اهداف

ماده 1 ـ  این مدارس در راستای اهداف کلی و هدف‌های دوره‌های تحصیلی نظام آموزش‌وپرورش کشور  ، با استفاده از مشارکت سایر دستگاه‌ها تحقق اهداف زیر را مدنظر دارد :

الف : ارتقاء سطح کیفی و رقابت‌پذیری فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مدارس

ب : مشارکت و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی در توسعه آموزش آموزش و پرورش

ج : تسهیل در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی با اولویت برای فرزندان کارکنان دستگاه‌های مذکور

د : توسعه فعالیت‌های پژوهش ،  خلاقیت  ، نوآوری ،  فناوری  ، کارآفرینی و پرورشی

فصل دوم ـ مؤسس و شرایط تاسیس

ماده 2 ـ  وزارتخانه‌ها  ،  سازمان‌ها  ،  دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی  ، نهادهای عمومی  ، تعاونی و مؤسسات عام‌المنفعه که مجوز تاسیس مدرسه وابسته را (به استثنای رشته علوم و معارف اسلامی) از سازمان آموزش و پرورش استان دریافت می‌کنند مؤسس نامیده می‌شوند.

 تبصره 1 مرکز مدیریت حوزه علمیه قم  ، سازمان تبلیغات اسلامی  ، مدرسه عالی شهید مطهری،  سازمان اوقاف امور خیریه و مرکز رسیدگی به امور مساجد می‌توانند در قالب این اساسنامه به مفاد مصوبه جلسه 864 شورای عالی آموزش و پرورش تاسیس 7/6/1381 نسبت به تاسیس مدارس دبیرستان علوم و معارف اسلامی اقدام نمایند .

تبصره 2ـ درصورتی که دستگاه مؤسس بر اساس اجرای اصل 44 قانون اساسی یا سایر موارد به بخش خصوصی تغییر ماهیت یابد ، مدارس مذکور با تایید وزارت آموزش و پرورش و با رعایت قانون مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

ماده 3 ـ  تامین فضای آموزشی و پرورشی و همچنین نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها و امکانات مورد نیاز مدرسه وابسته برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش به عهده مؤسس خواهد بود.

تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش می‌تواند با توجه به شرایط و امکانات موجود خود و در صورت رعایت اصل 30 قانون اساسی برای آموزش رسمی توسط این مدارس در تامین بخشی از نیروهای انسانی فضای آموزشی امکانات و تجهیزات مورد نیاز این مدارس مشارکت نماید.

 ماده 4ـ  مدرسه وابسته برای دانش‌آموزان دختر و پسر به صورت نوبت جداگانه اداره خواهد شد. تبصره ـ دوره پیش‌دبستانی از رعایت این ماده مستثنی می باشد.

فصل سوم ـ سازمان اداری و آموزشی و نحوه اداره مدرسه

ماده 5 ـ مدرسه بر اساس ضوابط آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش زیر نظر مؤسس و با مسئولیت مدیر مدرسه اداره می‌شود.

 تبصره ـ مؤسس و مدیر مدرسه مشترکا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط در برابر وزارت آموزش و پرورش مسئولیت خواهد داشت و این نوع مدارس می‌توانند با استفاده از آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به‌صورت هیئت‌امنایی اداره شوند.

 ماده 6 ـ دریافت کمک‌های مردمی و هزینه‌های مربوط به خدمات آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه مطابق قوانین و ضوابط مربوط در این مدارس مجاز می‌باشد.

 ماده 7 ـ  مدیر مدرسه با رعایت شرایط احراز مدیریت مدارس مصوب شورای عالی آموزش‌و پرورش به پیشنهاد مؤسس و تایید و حکم رئیس آموزش و پرورش شهرستان منطقه یا ناحیه منصوب می‌شود.

 تبصره ـ چنانچه ظرف مدت دو ماه بین مؤسس و رئیس آموزش‌وپرورش شهرستان منطقه یا ناحیه توافق حاصل نشد موضوع از طریق مؤسس یا رئیس آموزش و پرورش به شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه گزارش می‌شود. نظر شورای مذکور که با حضور نماینده مؤسس با داشتن حق رای تشکیل می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا است.

 تبصره ـ در موارد خاص که مدیر پیشنهادی مؤسس کارمند رسمی آموزش و پرورش نمی‌باشد انتصاب وی با نظر رئیس آموزش‌وپرورش شهرستان منطقه یا ناحیه بلامانع است.

 ماده 8 ـ مدرسه می‌تواند با اخذ مجوز از شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه برای مقررات مربوط به صورت شبانه‌روزی اداره شود.

ماده 9 ـ کلیه کارکنان مدارس دخترانه باید زن و کلیه کارکنان مدارس پسرانه باید مرد باشند. تبصره 1ـ در مدارس دخترانه استفاده از نیروی انسانی مرد در پست‌های نگهبانی ، تاسیسات، آشپز، راننده و باغبان بلامانع است.

 تبصره 2 ـ استفاده از نیروی انسانی زن در مدارس دوره پیش‌دبستانی و ابتدایی پسرانه بلامانع است.

ماده 10 ـ این مدارس می‌توانند با هماهنگی و تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان منطقه یا ناحیه علاوه بر ضوابط عمومی مدارس ضوابط خاصی را برای پذیرش دانش‌آموز تعیین و اجرا نمایند.

 فصل چهارم ـ  برنامه‌های درسی

ماده 11 ـ مواد درسی برنامه‌ها و محتوای آموزشی در این مدارس همانند سایر مدارس وزارت آموزش و پرورش می‌باشد. مؤسس می‌تواند با استفاده از آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات آموزش و پرورشی فوق‌برنامه در مدارس دولتی ، علاوه بر برنامه‌های مصوب، متناسب با نیازهای دانش‌آموزان، برنامه‌های پرورشی، آموزشی جبرانی، تقویتی و تکمیلی ،فرهنگی ،هنری ،پژوهشی، ورزشی را ارائه نماید.

 تبصره 1 : مؤسس می‌تواند در شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش و رشته علوم و معارف اسلامی دوره متوسط حداکثر تا ده واحد را برنامه‌ریزی و دروس اختصاصی موردنظر خود را جایگزین دروس انتخابی و اختصاصی پایه‌های متوسطه نماید. جایگزینی دروس باید به گونه‌ای باشد که ماهیت رشته مورد نظر تخصصی‌تر شود. تعیین و تهیه منابع و محتوای آموزشی دروس اختصاصی فوق با رعایت اهداف و سرفصل‌های مصوب و با هماهنگی و تایید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش به عهده مؤسس خواهد بود.(1)

 تبصره 2ـ درصورتی‌که مؤسس، متقاضی ایجاد رشته غیر از رشته‌های موجود و مصوب به طور متوسط باشد باید رشته و جداول درسی مورد تقاضا را پیشنهاد نماید تا با تصویب تا به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد.

فصل پنجم ـ نظارت بر امور مدارس

ماده 12ـ نظارت مستمر بر فعالیت‌های این مدارس و ارزیابی از عملکرد آنها همانند سایر مدارس بر عهده آموزش پرورش شهرستان یا منطقه مربوط می‌باشد.

 ماده 13 ـ رعایت نکردن مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مرتبط تخلف محسوب شده و با متخلف یا متخلفین برابر قوانین و مقررات موضوعه رفتار خواهد شد . در صورت تکرار موارد تخلف، موضوع انحلال مدرسه در شورای آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه طرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

تبصره ـ در صورت انصراف مؤسس و یا انحلال مؤسسه موضوع ماده دو این مصوبه، آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه مسئولیت ادامه فعالیت آن واحد آموزشی را تا پایان سال برعهده خواهد داشت.

  • به استناد مصوبه 888 تاریخ 27/08/92 که طی شماره 49859/120-01/11/1392 تبصره فوق برای دبیرستان علوم و معارف اسلامی وابسته به جامعه المصطفی العالمیه به شرح زیر اصلاح شد : موسس می تواند دررشته علوم و معارف اسلامی دوره متوسطه حد اکثر تا 27 واحد درسی را برنامه ریزی و دروس برنامه ریزی خود را جایگزین دروس انتخابی ، عمومی و اختصاصی پایه های متوسطه  نماید . جایگزینی دروس باید به گونه ای باشد که ماهیت رشته مورد نظر تخصصی تر شود . تعیین و تهیه منابع و محتوای آموزشی دروس فوق با رعایت اهداف و سر فصل های مصوب و با هماهنگی و تایید سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به عهده موسس خواهد بود .

دانش آموزان متقاضی ثبت نام در دبیرستان علوم ومعارف وابسته به جامعه المصطفی العالمیه می توانند بدون داشتن مدرک تحصیلی پایه سوم راهنمایی تحصیلی و با رعایت سایر شرایط در پایه اول متوسطه ثبت نام کنند قبولی این قبیل افراد در تمام واحد های درسی پایه اول متوسطه به منزله شرکت و قبولی در امتحان تعیین پایه تلقی می شود و می توانند در پایه بالاتر ادامه تحصیل دهند .

فصل ششم ـ  سایر امور

ماده 14 ـ  مؤسس موظف است نام آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه مربوطه را در تابلو و مهر مدرسه وابسته درج نماید.

 ماده 15 ـ مجوز تاسیس مدرسه وابسته قابل واگذاری و یا انتقال به غیر نمی‌باشد.

 ماده 16 ـ  کلیه وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها و سایر مراکز که دارای مدرسه وابسته می‌باشند موظفند از تاریخ ابلاغ این مصوبه و حداکثر تا یک سال بعد، مدارس خود را برای ضوابط و مقررات این اساسنامه تطبیق و اداره نمایند.

 ماده 17 ـ سایر موارد که در این اساسنامه به آن اشاره نشده است تابع قوانین و مقررات مورد عمل در وزارت آموزش و پرورش می‌باشند.

ماده 18 ـ این اساسنامه جایگزین اساسنامه دبیرستان‌های وابسته به سایر وزارتخانه‌ها سازمان‌ها و مراکز غیروابسته به آموزش و پرورش می‌شود.

موضوع: اساسنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته به دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهای عمومی مشتمل بر 18 ماده و 12  تبصره در هفتصد و نود و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ سه 3/6/1388 به تصویب رسید.

فایل های ضمیمه شده

لطفا نظرات ارزشمند خود را در کادر زیر وارد نمایید


لیست مطالب
نمایش 1 - 1 از 1 نتیجه

معرفی رشته معارف

رشته علوم ومعارف اسلامی همچون رشته ریاضی، تجربی وانسانی یکی از زیرشاخه های نظری است. دانش آموزان علاقه مند به فراگیری معارف اسلامی می توانند با انتخاب این رشته و ثبت نام در مدارس معارف اسلامی دراین رشته ادامه تحصیل داده و با گذراندن دروس اختصاصی این رشته همچون اصول فقه، عقائد ، احکام ، تفسیر قرآن، اخلاق اسلامی و ادبیات عرب با معارف اسلامی آشنا شوند.

 

 از آنجایی که برای فراگیری علوم و معارف اسلامی قرآن ، حدیث ، تاریخ و تمدن کشورهای مسلمان ، کتب عرفانی ، فلسفه اسلامی و یا تحقیق و مطالعه بر روی فقه و مبانی حقوق اسلامی، آشنایی با زبان عربی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. تحصیل در این رشته به دانش آموزانی پیشنهاد می شود که علاوه بر گرایش مذهبی به زبان و ادبیات عرب مسلط بوده و یا به آن علاقه‌مند باشند.

شایان ذکر است که فارغ التحصیلان این رشته مجاز خواهند بود تا در رشته های دانشگاهی مربوط به گروه ادبیات و علوم انسانی ادامه تحصیل بدهند. همچنین برخی از موسسات آموزش عالی خاص مانند دانشگاه علوم و حدیث، از بین داوطلبین مذکور برای ادامه تحصیل در رشته های مذهبی و اسلامی دانشجو می پذیرد.


آرشیو