لیست مطالب
نمایش 1 - 2 از 2 نتیجه

اساس نامه

*اساسنامه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته به دستگاه‌های دولتی و سایر نهادهای عمومی*

 جلسه 794 تاریخ 88/6/3 شماره ابلاغ 120/19257/8 تاریخ 88/8/23

مقدمه: در اجرای قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان‌ها و شهرستان‌ها به منظور استفاده بهینه از مشارکت وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها ، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای عمومی ، مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وابسته به آنها در دوره‌های تحصیلی پیش‌دبستانی ، ابتدایی ، راهنمایی تحصیلی ، متوسطه (نظری ، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش) و پیش دانشگاهی بر اساس قوانین و مقررات آموزش و پرورش تاسیس می‌گردند. اساسنامه این مدارس به شرح زیر خواهد بود :

فصل اول ـ اهداف

ماده 1 ـ  این مدارس در راستای اهداف کلی و هدف‌های دوره‌های تحصیلی نظام آموزش‌وپرورش کشور  ، با استفاده از مشارکت سایر دستگاه‌ها تحقق اهداف زیر را مدنظر دارد :

الف : ارتقاء سطح کیفی و رقابت‌پذیری فعالیت‌های آموزشی و تربیتی مدارس

ب : مشارکت و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی در توسعه آموزش آموزش و پرورش

ج : تسهیل در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی با اولویت برای فرزندان کارکنان دستگاه‌های مذکور

د : توسعه فعالیت‌های پژوهش ،  خلاقیت  ، نوآوری ،  فناوری  ، کارآفرینی و پرورشی

فصل دوم ـ مؤسس و شرایط تاسیس

ماده 2 ـ  وزارتخانه‌ها  ،  سازمان‌ها  ،  دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی  ، نهادهای عمومی  ، تعاونی و مؤسسات عام‌المنفعه که مجوز تاسیس مدرسه وابسته را (به استثنای رشته علوم و معارف اسلامی) از سازمان آموزش و پرورش استان دریافت می‌کنند مؤسس نامیده می‌شوند.

 تبصره 1 مرکز مدیریت حوزه علمیه قم  ، سازمان تبلیغات اسلامی  ، مدرسه عالی شهید مطهری،  سازمان اوقاف امور خیریه و مرکز رسیدگی به امور مساجد می‌توانند در قالب این اساسنامه به مفاد مصوبه جلسه 864 شورای عالی آموزش و پرورش تاسیس 7/6/1381 نسبت به تاسیس مدارس دبیرستان علوم و معارف اسلامی اقدام نمایند .

تبصره 2ـ درصورتی که دستگاه مؤسس بر اساس اجرای اصل 44 قانون اساسی یا سایر موارد به بخش خصوصی تغییر ماهیت یابد ، مدارس مذکور با تایید وزارت آموزش و پرورش و با رعایت قانون مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

ماده 3 ـ  تامین فضای آموزشی و پرورشی و همچنین نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها و امکانات مورد نیاز مدرسه وابسته برابر ضوابط وزارت آموزش و پرورش به عهده مؤسس خواهد بود.

تبصره ـ وزارت آموزش و پرورش می‌تواند با توجه به شرایط و امکانات موجود خود و در صورت رعایت اصل 30 قانون اساسی برای آموزش رسمی توسط این مدارس در تامین بخشی از نیروهای انسانی فضای آموزشی امکانات و تجهیزات مورد نیاز این مدارس مشارکت نماید.

 ماده 4ـ  مدرسه وابسته برای دانش‌آموزان دختر و پسر به صورت نوبت جداگانه اداره خواهد شد. تبصره ـ دوره پیش‌دبستانی از رعایت این ماده مستثنی می باشد.

فصل سوم ـ سازمان اداری و آموزشی و نحوه اداره مدرسه

ماده 5 ـ مدرسه بر اساس ضوابط آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش زیر نظر مؤسس و با مسئولیت مدیر مدرسه اداره می‌شود.

 تبصره ـ مؤسس و مدیر مدرسه مشترکا در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط در برابر وزارت آموزش و پرورش مسئولیت خواهد داشت و این نوع مدارس می‌توانند با استفاده از آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی به‌صورت هیئت‌امنایی اداره شوند.

 ماده 6 ـ دریافت کمک‌های مردمی و هزینه‌های مربوط به خدمات آموزشی و پرورشی فوق‌برنامه مطابق قوانین و ضوابط مربوط در این مدارس مجاز می‌باشد.

 ماده 7 ـ  مدیر مدرسه با رعایت شرایط احراز مدیریت مدارس مصوب شورای عالی آموزش‌و پرورش به پیشنهاد مؤسس و تایید و حکم رئیس آموزش و پرورش شهرستان منطقه یا ناحیه منصوب می‌شود.

 تبصره ـ چنانچه ظرف مدت دو ماه بین مؤسس و رئیس آموزش‌وپرورش شهرستان منطقه یا ناحیه توافق حاصل نشد موضوع از طریق مؤسس یا رئیس آموزش و پرورش به شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه گزارش می‌شود. نظر شورای مذکور که با حضور نماینده مؤسس با داشتن حق رای تشکیل می‌شود قطعی و لازم‌الاجرا است.

 تبصره ـ در موارد خاص که مدیر پیشنهادی مؤسس کارمند رسمی آموزش و پرورش نمی‌باشد انتصاب وی با نظر رئیس آموزش‌وپرورش شهرستان منطقه یا ناحیه بلامانع است.

 ماده 8 ـ مدرسه می‌تواند با اخذ مجوز از شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه برای مقررات مربوط به صورت شبانه‌روزی اداره شود.

ماده 9 ـ کلیه کارکنان مدارس دخترانه باید زن و کلیه کارکنان مدارس پسرانه باید مرد باشند. تبصره 1ـ در مدارس دخترانه استفاده از نیروی انسانی مرد در پست‌های نگهبانی ، تاسیسات، آشپز، راننده و باغبان بلامانع است.

 تبصره 2 ـ استفاده از نیروی انسانی زن در مدارس دوره پیش‌دبستانی و ابتدایی پسرانه بلامانع است.

ماده 10 ـ این مدارس می‌توانند با هماهنگی و تایید اداره آموزش و پرورش شهرستان منطقه یا ناحیه علاوه بر ضوابط عمومی مدارس ضوابط خاصی را برای پذیرش دانش‌آموز تعیین و اجرا نمایند.

 فصل چهارم ـ  برنامه‌های درسی

ماده 11 ـ مواد درسی برنامه‌ها و محتوای آموزشی در این مدارس همانند سایر مدارس وزارت آموزش و پرورش می‌باشد. مؤسس می‌تواند با استفاده از آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات آموزش و پرورشی فوق‌برنامه در مدارس دولتی ، علاوه بر برنامه‌های مصوب، متناسب با نیازهای دانش‌آموزان، برنامه‌های پرورشی، آموزشی جبرانی، تقویتی و تکمیلی ،فرهنگی ،هنری ،پژوهشی، ورزشی را ارائه نماید.

 تبصره 1 : مؤسس می‌تواند در شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش و رشته علوم و معارف اسلامی دوره متوسط حداکثر تا ده واحد را برنامه‌ریزی و دروس اختصاصی موردنظر خود را جایگزین دروس انتخابی و اختصاصی پایه‌های متوسطه نماید. جایگزینی دروس باید به گونه‌ای باشد که ماهیت رشته مورد نظر تخصصی‌تر شود. تعیین و تهیه منابع و محتوای آموزشی دروس اختصاصی فوق با رعایت اهداف و سرفصل‌های مصوب و با هماهنگی و تایید سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش به عهده مؤسس خواهد بود.(1)

 تبصره 2ـ درصورتی‌که مؤسس، متقاضی ایجاد رشته غیر از رشته‌های موجود و مصوب به طور متوسط باشد باید رشته و جداول درسی مورد تقاضا را پیشنهاد نماید تا با تصویب تا به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد.

فصل پنجم ـ نظارت بر امور مدارس

ماده 12ـ نظارت مستمر بر فعالیت‌های این مدارس و ارزیابی از عملکرد آنها همانند سایر مدارس بر عهده آموزش پرورش شهرستان یا منطقه مربوط می‌باشد.

 ماده 13 ـ رعایت نکردن مفاد این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مرتبط تخلف محسوب شده و با متخلف یا متخلفین برابر قوانین و مقررات موضوعه رفتار خواهد شد . در صورت تکرار موارد تخلف، موضوع انحلال مدرسه در شورای آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه طرح و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

تبصره ـ در صورت انصراف مؤسس و یا انحلال مؤسسه موضوع ماده دو این مصوبه، آموزش‌وپرورش شهرستان یا منطقه مسئولیت ادامه فعالیت آن واحد آموزشی را تا پایان سال برعهده خواهد داشت.

 

 


آرشیو
مشاهده آرشیو صفحه