لیست مطالب
نمایش 1 - 2 از 2 نتیجه

تاسیس مدرسه معارف

نحوه تاسیس دبیرستان های علوم و معارف اسلامی

مصوبه جلسه 677 تاریخ 1381/6/7 شماره ابلاغ 120/2554/8 تاریخ 1381/06/10 :

1.دبیرستان های علوم و معارف اسلامی با رعایت این مصوبه و با استفاده از قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی (مصوب مجلس شورای اسلامی)با اساسنامه دبیرستان های وابسته به سایر وزارتخانه ها ، سازمان ها و مراکز غیر وابسته به آموزش و پرورش  ( مصوب شورای عالی آموزش و پرورش) تاسیس می شوند.

*تبصره 1. در شهرستان هایی که دبیرستان علوم و معارف اسلامی ( اعم از دولتی ، وابسته و غیردولتی )دایر نمی باشد  ادارات کل آموزش و پرورش استان ها می توانند نسبت به تاسیس این دبیرستان ها به صورت دولتی اقدام نمایند ؛ در این صورت اداره کل آموزش و پرورش استان به عنوان موسس تلقی شده و از شمول شرایط مندرج دربند2 مستثنا می باشد و لازم است برای اخذ مجوز ، در خواست تاسیس را با ذکر دلایل توجیهی ، قابلیت ها و توانمندی های استان جهت طرح در کمیته موضوع بند 4 این مصوبه به دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش ارسال نمایند.

*تبصره 2. پذیرش دانش آموزان برای پایه اول از طریق برگزاری آزمون با تعیین معدل یا برگزاری مصاحبه یا تلفیقی از آنها صورت می گیرد و چنانچه پذیرش دانش آموزان از پایه دوم صورت پذیرد ، این پذیر ش از طریق رتبه فضلی با در نظر گرفتن معدل سالیانه پایه اول و معدل رشته علوم و معارف اسلامی ( مندرج در فرم یک هدایت تحصیلی) آنان صورت می پذیرد.ضوابط موضوع این مصوبه و چگونگی تکمیل ظرفیت پایه های دوم و سوم ( در صورت وجود ظرفیت ) توسط وزارت آموزش و پرورش مشخص و اعلام خواهد شد .

2.موسس یا حداقل یکی از موسسین دبیرستان های علوم و معارف اسلامی ، علاوه بر ضوابط مربوط ( حسب مورد) باید دارای مدرک تحصیلی حداقل سطح سه حوزوی یا دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط با علوم و معارف اسلامی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باشد یا از علمای شناخته شده با گواهی مدیریت حوزه علمیه قم باشد.

*3.مدیر اینگونه دبیرستان ها، علاوه بر ضوابط مربوط باید دارای مدرک تحصیلی حداقل سطح 3 حوزه یا دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط  با علوم و معا رف اسلامی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باشد یا از علمای شناخته شده با گواهی مدیریت حوزه علمیه قم باشد. صدور ابلاغ مدیریت این قبیل دبیرستان ها منوط به تایید موضوع بند 4 خواهد بود . ابلاغ مدیریت مدارس دولتی برای مدت 4 سال صادر می شود .

 1. به منظور بررسی و تایید صلاحیت موسس دبیرستان های علوم و معارف اسلامی ، کمیته ای مرکب از افراد به شرح وظایف زیر در دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش تشکیل می شود (مصوبه جلسه 888 تاریخ 92/8/27)

1.دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش و در غیاب وی معاون دبیر کل (رئیس کمیته)

 1. یکی از معاونین حوزه علمیه قم به عنوان نماینده ثابت
 2. رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یا رئیس مدارس علوم و معارف اسلامی سازمان به عنوان نماینده ثابت
 3. مدیر مدرسه عالی شهید مطهری یا یکی از معاونین وی به عنوان نماینده ثابت
 4. معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش یا یکی از مشاوران وی به عنوان نماینده ثابت

تبصره1. تصمیمات کمیته با رای موافق حداقل دو سوم اعضا معتبر بوده و قابل اجرا می باشد.

تبصره 2 . مجوز تاسیس دبیرستان علوم و معارف اسلامی غیر دولتی توسط شورای نظارت آموزش و پرورش صادر خواهد شد.      

 1. دانش آموزان رشته علوم ومعارف اسلامی از بین افراد علاقمند ، مستعد و دارای شایستگی های علمی ، تربیتی و اخلاقی پایان دوره راهنمایی تحصیلی ( دوره اول متوسطه ) با معدل کل حداقل 17 انتخاب خواهند شد .
 2. دبیرستان های علوم و معارف اسلامی می توانند با استفاده از مفاد آیین نامه توسعه مشارکت های مردمی به شیوه مدیریت هیئت امنایی ( مصوب شورای عالی آموزش و پرورش ) اداره شوند .
 3. دبیرستان های علوم و معارف اسلامی که با مجوز شورای عالی آموزش و پرورش تاسیس شده اند و یا بر اساس این مصوبه تاسیس می شوند ، می توانند برابر ضوابط و مقررات ، سایر رشته های تحصیلی شاخه نظری را ارائه نمایند .
 4. دبیرستان علوم و معارف اسلامی که قبلا از شورای عالی آموزش و پرورش مجوز دریافت کرده اند ، در تغییرات آتی خود تابع شرایط مندرج در این مصوبه خواهند بود .
 5. وزارت آموزش و پرورش هر سال نحوه عملکرد این دبیرستان ها را به شورای عالی آموزش و پرورش گزارش خواهد داد .
 6. با تصویب و ابلاغ این مصوبه ، کلیه مصوبات مغایر لغو می شود .

 

شرح وظایف:

 1. بررسی و تایید صلاحیت مؤسس دبیرستان علوم و معارف اسلامی ( دولتی، غیردولتی و وابسته به سایر نهادها)
 • بررسی و تأیید صلاحیت افراد پیشنهادی برای تصدی پست مدیریت دبیرستان های علوم و معارف اسلامی
 • بازنگری و اصلاح جدول مواد درسی رشته علوم و معارف اسلامی
 • اتخاذ تصمیم در خصوص توسعه مدارس علوم و معارف اسلامی
 • بررسی راهکارهای ارتقاء جایگاه رشته علوم و معارف اسلامی
 • بررسی نحوه حمایت آموزش و پرورش از مدارس علوم و معارف اسلامی در زمینه‌های منابع انسانی مالی ، فضا و تجهیزات
 • نظارت بر عملکرد مدارس علوم و معارف اسلامی

 


آرشیو
مشاهده آرشیو صفحه